Project omschrijving

In Guatemala begint het nieuwe schooljaar in Januari 2021.  Sinds 2009 steunt Stichting Simbólica Projecten ieder jaar zoveel mogelijk Maya kinderen door hen in te schrijven op de lokale basisschool, de middelbare school of een vervolgopleiding. Het streven is ieder jaar weer 700 kinderen.

Na inschrijving bij de school ontvangen de kinderen van Simbólica Projecten een rugzak met schoolbenodigdheden als pennen, schriften, lineaal etc. en zonodig een uniformtrui. Een voor één worden de kinderen  naar voren geroepen voor een kort gesprekje over hoeveel ze zijn op school en wat ze later willen worden. En dan volgt er een groot applaus voor hem/haar.

Deze kinderen maken deel uit van de Maya gemeenschappen van de producenten van Simbolica Fair Trade (de groothandel) en deze producenten hebben dus ook een belangrijke rol in de organisatie. Tijdens zo’n bijeenkomst worden speeches gehouden over de voordelen van schoolgang ten opzichte van kinderarbeid, niet alleen door mensen van de stichting maar ook door de ouders zelf, vaak in hun eigen Maya taal.

Dankzij de hulp van velen bij het verzamelen van hotelzeepjes kunnen we alle ouders een zeepje meegeven als blijk van waardering.