Project omschrijving


In Guatemala begint het nieuwe schooljaar in Januari.

Sinds 2009 steunt Stichting Simbólica Projecten ieder jaar zoveel mogelijk Maya kinderen door hen in te schrijven op de lokale basisschool, de middelbare school of een vervolgopleiding. I.v.m. de continuïteit is sinds 2015 het streven om ieder jaar weer 700 kinderen naar school te laten gaan.

Na inschrijving bij de school ontvangen de kinderen van Simbólica Projecten een rugzak met schoolbenodigdheden zoals pennen, schriften, lineaal etc. Een voor één worden de kinderen tijdens de bijeenkomst in hun dorp naar voren geroepen voor een kort gesprekje over hoever ze zijn op school en wat ze later willen worden. En dan volgt er een groot applaus voor hem/haar. Tijdens zo’n bijeenkomst worden speeches gehouden over de voordelen van schoolgang ten opzichte van kinderarbeid, niet alleen door mensen van de stichting maar ook door de ouders zelf, vaak in hun eigen Maya taal. En inmiddels zijn er steeds meer afgestudeerdeen die het woord nemen om de kinderen in hun gemeenschap te inspireren.
Deze kinderen/scholieren/studenten maken deel uit van de Maya gemeenschappen van de producenten van Simbolica Fair Trade (de groothandel) en deze producenten hebben dus ook een belangrijke rol in de voorbereiding van de bijeenkomst in hun dorp.

Dankzij de hulp van velen bij het verzamelen van hotelzeepjes kunnen we alle ouders een zeepje meegeven als blijk van waardering. Want het zijn de ouders die de dappere beslissing nemen hun kinderen naar school te laten gaan met de voordelen op langer termijn, i.p.v vandaag te laten zorgen voor brood op de plank.

Gaanderweg zien we door de jaren heen de verschuiving van in het begin uitsluitend basisschoolleerlingen met veel gemiste jaren, naar minder gaten in hun CV, en steeds meer middelbare school leerlingen, zelfs jongeren die een vervolgopleiding doen en zelfs afstuderen aan de universiteit.

Dit jaar was het spannend of we ons doel van 700 kinderen zouden halen. We ontvingen minder donaties dan andere jaren. Maar op allerlaatste moment werden nog gered door een aantal grotere donaties, wat een geluk! Op het nippertje..En waarom vinden we die continuïteit zo belangrijk? Omdat we willen dat kinderen en hun ouders erop kunnen vertrouwen dat ze niet alleen dit jaar maar ook volgend jaar weer naar school kunnen. We leren hen groot te dromen en willen hen dan ook alle kansen geven om hun dromen te verwezenlijken.